No Image

Дослідження памяток давньоруського часу на території м. Дніпропетровська

Як відомо, чудові природні умови та географічне положення в басейні важливої водної артерії споконвіку сприяли заселенню Південного Подніпров’я. Ще племена епохи неоліту обрали місцем свого […]

No Image

З історії зв’язків національної гірничої академії України та Дніпропетровського історичного музею (До І00-річчя НГАУ)

Національна гірнича академія України та Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького пов’язані з одним і тим же процесом дослідження природи краю та використання земних […]

No Image

До питання про семантику кам’яних статуй євразійських степів

Широке розповсюдження в просторі та часі традиції спорудження кам’яних статуй, поминальних святилищ пояснюється, напевно, не тільки прямими родинними зв’язками окремих груп статуй (наприклад, давньотюркських та […]

No Image

Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького на сучасному етапі

Сьогодні виповнюється 15 років з того часу, коли XI генеральна конференція Міжнародної Ради музеїв — ІКОМ— оголосила 18 травня Міжнародним Днем музеїв. У Статуті Міжнародної […]

No Image

Болгары в Поднепровье

В первой половине VII в. степи Приднепровья и Приазовья стали местом обитания пришедших с востока, из Азии болгарских кочевых племен. Здесь возникло древнейшее болгарское государство […]

No Image

Вчена Рада

Положення про Вчену Раду при Дніпропетровському історичному музеї ім. Д.І. Яворницького: Вчена Рада музею функціонує при директорі музею в якості координаційного (дорадчого) органу; До Вченої […]

No Image

Напрямки наукової діяльності

наукове опрацювання архівних документів, історичних джерел, що зберігаються в архівах, музеях, бібліотеках області, України, інших країн; організація і проведення власних історичних наукових досліджень тем, які […]

No Image

Мартинова Світлана Миколаївна

Старший науковий співробітник відділу. Нагороджена грамотами та подяками, цінними подарунками  місцевих органів влади. Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету. Філолог. З 1986 року працює у […]