Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 6)

Укладачі: С. Абросимова, В. Бекетова, Н. Василенко, В. Єкшов, А. Перкова, К. Тележняк, Я. Тимошенко, І. Романюта

За загальною редакцією Заслуженого працівника культури України Н. Капустіної

Рецензент: доктор історичних наук, професор ДНУ ім. О. Гончара О. Журба

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 6: Листи рідних, друзів і знайомих до Д.І. Яворницького / Укладачі: С. Абросимова, В. Бекетова, Н. Василенко, В. Єкшов [та ін.]; за заг. ред. Н. Капустіної. Д.: АРТ-ПРЕС, 2012. – 848 с.

Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського історика запорозького козацтва і фундатора Дніпропетровського історичного музею академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855–1940). У збірнику вміщено 703 листи до Д. Яворницького 195 кореспондентів – друзів, приятелів і знайомих. В листах висвітлюється життєвий і творчий шлях вченого, його стосунки з колегами, друзями й знайомими, а також соціальний контекст, в якому жив і творив Д. Яворницький. Всі листи зберігаються в Дніпропетровському національному історичному музеї і являють собою цінне джерело з історії культурно-громадського життя України кін. ХІХ – першої третини ХХ ст. Книга пропонується широкому читацькому загалові, всім, хто цікавиться історією та культурою України, генеалогією та біографістикою.

Зміст

 • Від упорядників    3
 • Листи друзів, приятелів і знайомих до Д. І. Яворницького    21
 • Коментар    653
 • Археографічний покажчик    747
 • Іменний покажчик кореспондентів, листи котрих репрезентовані в цьому збірнику    748
 • Іменний покажчик    752
 • Географічний покажчик    772
 • Предметний покажчик    784
 • Біографічний покажчик    791
 • Бібліографія С.В. Абросимової за 1981-2012 роки    831
 • Список скорочень    844