Програма десятої регіональної краєзнавчої конференції «Придніпров’я давнє і недавнє»

25 березня 2011 року у Народному музеї історії НГУ ім. О.М. Поля відбулась 10-та регіональна краєзнавча конференція «Придніпров’я давнє і недавнє».

Тематика конференції охопила коло питань: соціальні, економічні, етнічні та культурні особливості давньої історії Дніпровського Надпорожжя; соціокультурні та соціально-економічні процеси Середньої Наддніпрянщині в Новий час; Придніпров’я в модерну добу; Життя і діяльність особистостей нашого краю.

Від Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького участь у конференції взяли науковці: Н.І. Капустіна, директор музею; В.М. Бекетова, заступник директора з наукової частини; О.В. Старік, с.н.с. ДНІМ; В.О. Ходас, с.н.с. ДНІМ; І.М. Романюта, н.с. ДНІМ; Д.О. Романчук, н.с. ДНІМ.

Відкриття конференції – директор Інституту гуманітарних проблем, професор Пушкін В.Ю.
Вступне слово – ректор НГУ, академік НАН України Півняк Г.Г.

І СЕКЦІЯ
Голова засідання: професор Швидько Г.К.
Секретар засідання: доцент Галь Б.О.

Дослідник історії Південної України Анатолій Бойко.
Швидько Ганна Кирилівна – д.і.н., проф. каф. Історії та політичної теорії НГУ.

Відображення діяльності козацтва Середньої Наддніпрянщини в праці Жана ле Лабурера «Повідомлення про подорож королеви Польщі» (1647).
Луняк Євген Миколайович – к.і.н., доцент каф. Історії України Ніжинського державного університету.

Козаки-некрасівці в російсько-турецькій війні 1710-1711 рр.
Сень Дмитро Володимирович – доцент, каф. Спеціальних історичних дисциплін і документознавства Південного федерального університету (Ростов-на-Дону, Росія).

До історії видання і змісту 5-го тому «Архіву Коша Запорозького».
Гісцова Любов Захарівна – с.н.с. Центрального державного історичного архіву України ум. Києві.

Біографії козацьких старшин у матеріалах «Архіву Коша Запорозької Січі».
Ченцова Надія Володимирівна – к.і.н., професор каф. Історії та політичної теорії НГУ.

Маловідомі факти повстання Донецького пікінерного полку.
Білокінь Анатолій Миколайович – директор Царичанського історико-краєзнавчого музею.

Доля населення Новослобідського козацького полку після заснування 1-ї Новоросійської губернії.
Дідик Сергій Сергійович – к.і.н., науковий співробітник ЗНУ.

Ліквідація Січі в політичній кар’єрі Г.О. Потьомкіна.
Грибовський Владислав Володимирович – к.і.н., виконавчий директор ГО «Інститут суспільних досліджень».

Одинківка-Одимківка у взаєминах місцевого населення та гарнізону Старосамарського ретраншементу.
Репан Олег Анатолійович – к.і.н., доцент каф. Історії ДНУ ім. О. Гончара.

Азовська губернська канцелярія: структура, функції, штат (1775-1784)
Олененко Анна Геннадіївна – асп. каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

Влаштування православних храмів у 1775 – 1800 рр. (за матеріалами Державного архіву Дніпропетровської області)
Лиман Ігор Ігорович – д.і.н., проф. Бердянського державного педагогічного університету.

Село Бабайківка і його мешканці козацької доби (за писемними та археологічними джерелами).
Старік Олександр Володимирович – к.і.н., с.н.с. відділу археології ДНІМ ім. Д.І. Яворницького.
Ходас Володимир Олександрович – зав. відділом археології ДНІМ ім. Д.І. Яворницького.

Динаміка депопуляції слободи Половиці в процесі урбогенезу Катеринослава (1789-1797 рр.): історико-демографічна реконструкція.
Кавун Максим Едуардович – к.і.н., доцент каф. Історії Росії ДНУ ім. О. Гончара.

Особливості адміністративного районування межиріччя Орелі і Сули (друга половина XVIII – перша чверть XIX ст.).
Галь Богдан Олександрович – к.і.н., доцент каф. Історії та політичної теорії НГУ.

Життя та військова кар’єра генерала І.М. Інзова.
Хохол Олександр Володимирович – ст. викладач каф. Історії України КДПУ.

Катеринославське дворянство напередодні Селянської реформи (джерелознавчий аспект).
Литвинова Тетяна Федорівна – к.і.н., доцент каф. Історії України ДНУ ім. О. Гончара.

Матеріали Державного архіву Херсонської області до історії державних селян Південної України першої половини XIX ст.
Ликова Вікторія Вікторівна – пошукач каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

«Катеринославський епізод» етнографічної роботи І.І. Срезнєвського.
Москальов Денис В’ячеславович – асп. каф. Історії та політичної теорії НГУ.

Взаємини органів міського самоврядування із земствами на Півдні України як канал зв’язку «місто-село» (друга половина XIX-початок XX ст.).
Константінова Вікторія Миколаївна – к.і.н., доцент каф. Історії України Бердянського державного педагогічного університету.

Ставрографічний комплекс церкви  села Сошиновка на Верхньодніпровщині.
Харлан Олександр Вікторович – канд. архітектури, науковий співробітник НДІ пам ‘яткоохоронних досліджень.

Соціалізація та життєвий цикл у менонітській родині на Півдні України: практика XIX ст.
Бєлікова Марина Володимирівна – к.і.н., доцент каф. Міжнародного туризму Запорізького національного технічного університету.

Катеринославські губернські предводителі дворянства в портретній колекції Дніпропетровського національного історичного музею.
Копач Андрій Павлович – с.н.с. ДНІМ ім. Д.І. Яворницького.

Південноукраїнське чиновництво та селянство в регіональному комунікативному полі кін. XIX – поч. XX століть.
Приймак Олег Миколайович – к.і.н., докторант каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

Андрій Михайлович Миклашевський: життя та діяльність мовою музейних експонатів.
Романюта Ілля Миколайович — науковий співробітник  ДНІМ ім. Д.І. Яворницького.

Образ маршалка повітового дворянства доби реформ Олександра II (на прикладі життя і діяльності А.П.Письменного).
Кочергін Ігор Олександрович – к.і.н., докторант каф. Історії та політичної теорії НГУ.

Перший ювілей Катеринослава як історіографічне явище.
Леонова Олександра Володимирівна – асп. каф. Історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ ім. О. Гончара.

Благодійництво у діяльності училища-хутору глухонімих у м. Олександрівську Катеринославської губернії на початку XX століття.
Петрова Катерина Анатоліївна – асп. каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

Менонітські колонії Півдня України в період піднесення першої російської революції (січень – грудень 1905 р.).
Берестень Юрій Володимирович – к.і.н., доцент каф. Філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету; Левін Олег Леонідович – к.і.н., доцент каф. Філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету.

Обслуговування читачів у бібліотеках навчальних закладів дореволюційного Катеринослава.
Лучка Людмила Миколаївна – к.і.н., зам. директора Наукової бібліотеки ДНУ ім. О.Гончара.

Дозвілля мешканців повітового міста Павлограду на початку XX століття.
Бушин Віктор Сергійович – к.і.н., завідувач каф. Соціально-гуманітарних дисциплін Західнодонбаського приватного інституту економіки і управління (м. Павлоград).

II СЕКЦІЯ
Голова засідання: професор Журба О.І.
Секретар засідання: доцент Товстоляк Н.М.

Музеї Дніпропетровської області на сучасному етапі.
Капустіна Надія Іванівна – директор ДНІМ ім. Д.І. Яворницького; Бекетова Валентина Михайлівна – к.і.н., заступник директора ДНІМ ім. Д.І. Яворницького з наукової роботи.

Династія гірничих інженерів Данчичів: одна з гілок родового дерева (1849-2010 рр.).
Савчук Варфоломій Степанович – д.і.н., проф. кафедри Фізики ДНУ ім. О. Гончара.

Товариський гурток інженерів Катеринославського району: створення, відкриття й перші роки діяльності (1908-1910 рр.).
Кушлакова Надія Миколаївна – к.і.н., доцент каф. Економіки підприємства Західнодонбаського інституту економіки і управління (м. Павлоград).

І. Єлінов – історик, краєзнавець, археолог.
Шевченко Ігор Володимирович – науковий співробітник відділу пам ‘яткоохоронної справи музею історії Долинського району Кіровоградської області.

Історико-етнографічні матеріали на сторінках «Катеринославських губернських відомостей» (історичні пісні та перекази).
Аванесян Джульетта Завенівна – аспірантка каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

А.Ф. Родзевич-Білевич – один із представників науково-технічної інтелігенції Катеринослава початку XX ст.
Чорнобай Павло Олексійович – к.і.н., асистент каф. Історії та політичної теорії НГУ.

Випускник Катеринославського гірничого інституту – засновник вищої гірничої освіти у Кривому Розі.
Дояр Лариса Василівна – к.і.н., доцент каф. Історії та українознавства Криворізького технічного університету.

Від «Всероссийского крестьянского союза» до «Селянської спілки»: боротьба за впливи на селянство Катеринославщини у 1917 р.
Пахоменков Юрій Геннадійович – викладач каф. Філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету.

Радянські республіки Півдня України як знаряддя централістичної політики більшовиків на початку 1918 р.
Поплавський Олег Олександрович – к.і.н., ст. викладач каф. Філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету.

Н.Махно в Катеринославі та Олександрівську: за спогадами підприємців.
Венгер Наталія Вікторівна – д.і.н., доцент каф. Всесвітньої історії ДНУ ім. О. Гончара.

Вільнокозацькі формування та російська армія генерала П. Врангеля у вересні-листопаді 1920 р.
Бондаренко Володимир Григорович – к.і.н., науковий співробітник каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

Динаміка чисельності громад римо-католицької церкви на Півдні України у 20-30-ті рр. XX ст.
Ганзуленко Валентина Петрівна – здобувач історії України ЗНУ.

Дослідник Антарктиди – Микола Маковій, уродженець Кривого Рогу.
Бугрій Олена Володимирівна – д.пед.н., проф. КДПУ.

Політична освіта та пропаганда як засоби формування світогляду Катеринославщини на початку 1920-х років.
Довганенко Р.О. викладач каф. Соціально-гуманітарних  наук Дніпропетровського інституту фізкультури і спорту.

Катеринослав-спортивний на межі XIX-XX ст.
Утєшева Галина В’ячеславівна – асп. каф. Історії України ДНУ ім. О. Гончара.

Часопис «Молодая кузница» як відображення літературного процесу на Дніпропетровщині (20-ті роки XX ст.).
Андрущенко Наталія Анатоліївна – асп. каф. Історії та політичної теорії НГУ.

«Великий Дніпро» 30-х років XX ст. очима економіста (мандрівні записки академіка К.Г. Воблого).
Шевченко Марія Володимирівна – пошукач каф. Історії та політичної теорії НГУ.

«Вірні друзі – книги»: читацький простір дніпробудівця Бориса Вейде.
Швайба Надія Іванівна – к.і.н., викладач каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

Ономастичні дослідження Михайла Пронченка на Криворіжжі (за матеріалами листування М. Пронченка і Д. Яворницького).
Костюк Наталія Григорівна – ст. викладач каф. Історії та політичної теорії НГУ.

Студії Павла Рябкова з історії промислів населення Придніпров’я.
Телюпа Сергій Олександровича – асп. каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

«Ювілейний синдром» в «цеху дніпропетровських істориків» на межі XX- XXI століть: історіографічні рефлексії.
Журба Олег Іванович – д.і.н., завідувач каф. Історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ ім. О. Гончара.

Дніпропетровська газета «Звезда» – «Зоря» як джерело до історії адміністративно-територіального реформування в Подніпров’ї у першій половині XX ст.
Романчук Дмитро Олександрович – науковий співробітник ДНІМ ім. Д.І Яворницького.

Реабілітація 1950-х років в Україні (за документами Державного архіву Дніпропетровської області).
Печеніна Наталія Анатоліївна – к.і.н., доцент КДПУ.

Історико-краєзнавчі дослідження на Криворіжжі (друга половина XX ст. – початок XXI ст.).
Товстоляк Надія Миколаївна – к.і.н., доцент каф. Історії України КДПУ.

Музей історії запорізького козацтва на о. Хортиця: передумови та концепції створення.
Трофімова Світлана Олександрівна – асп. каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

Роль програмних розробок в проведенні історико-краєзнавчих експедицій на Півдні України.
Пашненко Олександр Миколайович – асп. каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

Кадровий склад виконавчо-управлінських структур Запорізької області у 1948-1990 рр.
Молдавська Тетяна Іванівна – науковий співробітник каф. Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.