No Image

Просвітянин Трифон Татарин – один з кореспондентів Дм. Яворницького

Серед сотень кореспондентів академіка Дмитра Яворницького були видатні постаті, імена яких на слуху, а були й незаслужено забуті «працівники духу», імена яких треба воскресити із […]

No Image

Катеринослав і родина Косачів (Формування тематичної колекції у зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького)

Зразком подвижницького служіння української інтелігенції вітчизняній культурі та літературі стала родина Косачів. Життя, творчий шлях, громадська і культурно-освітня діяльність трьох українських письменниць – Олени Пчілки […]

No Image

Пушкиниана в коллекции Днепропетровского исторического музея

Пушкиниана представляет собой отдельный значительный комплекс в ряду литературных коллекций исторического музея. Начало ее формированию было положено Д. И. Яворницким. За многие десятилетия музейная пушкиниана […]

No Image

Листи з архіву Г.В. Нечаєва, як джерело з історії Південно-Східної України XIX ст.

Музейні фонди не є мертвим сховищем цінностей, вони завжди знаходяться у центрі уваги музеєзнавчої науки, т. я. від них залежить якість експозицій, науково-дослідницька і науково-просвітницька […]

No Image

К вопросу о комплектовании фондов музея по теме: «развитие народного образования на Днепропетровщине»

Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого один из старейших на Украине, сокровищница многих реликвий мировой, украинской и отечественной истории. За свою 150-летнюю историю он превратился […]

No Image

Проблеми комплектування фонду народної іграшки

Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України – багата скарбниця пам’яток традиційно побутової культури та народного мистецтва українців, а також зразків декоративно-ужиткового мистецтва […]

No Image

Комплектование материалов по проблемам общественно-политического развития России в 1990–1998 гг.

(Из опыта работы отдела экспозиции Государственного центрального музея современной истории России) Государственный центральный музей современной истории России, созданный в марте 1917 г., является сегодня одним […]

No Image

Проблеми комплектування фондів на сучасному етапі

В самій назві цього повідомлення виявлено «ключеве слово» – проблеми. Дійсно, загальновідомі та випробувані часом форми комплектування фондів для багатьох музеїв стали проблематичними. Розглянемо ці […]

No Image

Проблеми комплектування фондів національного заповідника «Xортиця»

Створений згідно постанові Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1965 року Державний історико-культурний заповідник на о. Хортиці був частиною Державної програми увічнення козацької слави. Як […]